KELAS MATEMATIK TINGKATAN 1 | BAB 1.1 INTEGER

4 Просмотры
Издатель
Selamat Sejahtera

Kelas Matematik Tingkatan 1

0:00 Kelas Online
21:38 Perbincangan Latihan
32:40 Kerja RumahTarikh : 01/02/2021
Kelas : 1 Hib
Masa : 11.55 am - 12.30 pm
Perkara : Bab 1.1 Integer
Link :
Microsoft Teams : https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a63e779b549b0452da7c7eba292bceaac%40thread.tacv2/1612146639258?context=%7b%22Tid%22%3a%221e56fce6-bdb7-4cdc-ba47-4a156484a894%22%2c%22Oid%22%3a%222042f921-e179-4ccb-8452-c81eedc42368%22%7d
(sila join channel Teams 1 Hib menggunakan id moe untuk full access nota dan latihan. jika tidak boleh guna account guest(personal))
Youtube : https://youtu.be/Rcl2QYuhaKg
(untuk yang gagal login menggunakan teams)
(Link Kehadiran akan diberikan selepas kelas bermula)
Категория
Усилители
Комментариев нет.